منو غذای کیترینگ مجتبی

بسیار مهم (حتما مطالعه فرمایید.)

مشتریان محترم کیترینگ مجی فود ، لطفا دقت داشته باشید. تعدادی از کالاها که در مقابل آنها مبلغ به کیلو نوشته شده است، به صورت کیلویی به فروش می رسند. ولی برای راهنمایی بهتر شما قیمت حدودی آن ها بر اساس هر پرس هم در زیر آن درج شده است. این قیمت حدودی است و فاکتور نهایی بر اساس وزن به شما تحویل خواهد شد. و ممکن است مبلغ نهایی اندکی کمتر یا بیشتر از فاکتور سیستمی باشد.

کیترینگ مجی فود